Seriózní jednání

Zavoláme Vám zdarma

   Stovky spokojených zákazníků

Časté dotazy

Co to vlastně je oddlužení?

Je to jedeno z možných řešení úpadku. Dlužník se nachází v úpadku, pokud má více věřitelů a není schopen plnit své závazky. Pokud dlužník plní řádně a včas soudem stanovené povinnosti při plánování oddlužení, soud má možnost ho zprostit části neuspokojených závazků (až 70%).

Může oddlužení využít každý?

Návrh na oddlužení může podat pouze dlužník, fyzická osoba, který není podnikatelem. Zároveň s tímto návrhem je třeba podat i návrh insolvenční.

Jak podat návrh na oddlužení?

Je nutné vyplnit relativně obsáhlý formulář, který můžete stáhnout z internetu, nebo získat na příslušném krajském soudu. Na tento krajský soud se pak i návrh na oddlužení podává. Důrazně nedoporučujeme, aby si dlužník návrh na a oddlužení podával sám, je totiž snadné ve formuláři udělat chybu. Je třeba, aby Vám návrh připravil odborník, naše společnost má v přípravě návrhů 100% úspěšnost.

Jaké podmínky musí dlužník splnit?

Soud povolí oddlužení pouze těm, u kterých se dá učinit reálný předpoklad, že je dlužník schopen věřitelům splatit alespoň 30% svého dluhu. Musí mít tedy stálý příjem (nebo důchod) a naprosto zásadní podmínkou je, že oddlužením nesmí sledovat nepoctivý záměr.

Jak se určuje způsob oddlužení?

Způsoby oddlužení jsou dva – zpeněžení majetkové podstaty (jednorázový prodej majetku dlužníka a vyrovnání dluhů) a plnění splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení nemůže nikdy rozhodnout dlužník, ale hlasují o něm nezajištění věřitelé, kteří přihlásili svou pohledávku. Pokud u nich nedojde ke shodě, určí způsob oddlužení soud.

Jak probíhá oddlužení plněním splátkového kalendáře?

U tohoto způsobu nebude nijak postižen majetek dlužníka, dlužník však musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a podobu 5 let měsíčně odvádět stanovenou část mzdy nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy se do oddlužení také počítají.

Jak probíhá oddlužení zpeněžením majetkové podstaty?

Tento způsob má blízko konkurzu. Dojde k prodeji dosavadního majetku dlužníka, důležité je, že oddlužením nebude postihnut majetek nabytý po schválení oddlužení.

Kdo je to insolvenční správce?

Je to osoba, kterou ustanoví soud a to nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Tento insolvenční správce dohlíží na plnění splátkového kalendáře, případně prodává majetek, který je zahrnut v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Je možné, že mi soud zruší již schválené oddlužení?

Ano, soud může zrušit i schválené oddlužení a to například v tom případě, když dlužník nebude plnit povinnosti, vyplývající z oddlužení, popřípadě se ukáže, že není schopen plnit splátkový kalendář.

Jak lze dosáhnout zproštění dluhů?

Pokud dlužník splní řádně a včas veškeré povinnosti, vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, soud ho na jeho návrh od placení neuspokojené části pohledávek osvobodí.


Proč nás?

  • 100% úspěšnost

  • Dohled insolvenčního správce vedeného v seznamu ministerstva spravedlnosti

  • Až 70% dluhů Vám může být odpuštěno